Tarifering

U kunt op beide oren slapen. Wij werken met forfaitaire tarieven, afgestemd op de omvang van uw bedrijf, waardoor u nooit met onverwachte kosten wordt geconfronteerd. Geen correctiefacturen en zelfs, en dat is uniek: uw gebruik van onze expertise binnen handbereik valt volledig onder het forfait. Elke ondernemer met een beetje ervaring weet hoe waardevol dit is.

Vraag een offerte aan

Inbegrepen

 • Voorschotbetalingen aan werknemers
 • Audit personeelsdossier : sociale documenten, verloningsparameters
 • Loonsverhogingen (indexaties, cao’s, functieklassen, anciënniteiten....)
 • Bepalen/opvolgen/indexeren van verplaatsingsvergoedingen (incl. afstandsberekeningen)
 • Eindejaarspremies en vakantiegelden (indien verrekend in lopende loonverwerking)
 • Berekening en opvolging voordelen alle aard (o.a. degressiviteit bedrijfswagen)
 • Interpretatie van gewaarborgd loon bij ziekte, ongeval
 • Fiscale fiches 281, individuele rekeningen, sociale balans, attest loonlast
 • Dimona meldingen
 • Documentenservice bij economische werkloosheid
 • Opmaak arbeidsovereenkomsten, diverse attesten, werkloosheidsdocumenten
 • Opvolging en verwerking van maaltijdcheques, ecocheques, cadeaucheques e.d..
 • Diverse jaardocumenten: sociale balans, attest loonlast, fiscale fiches (ook duplicaten)
 • Toegang tot de juridische dienst
 • Ondersteuning van sociaal overleg en onderhandelingen met vakbonden
 • Ondersteuning bij controles van R.S.Z., Sociale Inspectie of Toezicht Sociale Wetten
 • Maatwerk in arbeidsovereenkomsten, ontslagdocumenten, dadingen, ingebrekestellingen
 • Maatwerk in legalisering van overwerk, invoering van flexibele arbeid, glijtijd-systemen
 • Webapplicatie eSalar, ongeacht aantal gebruikers
 • Online toegang voor externe accountant
 • Loonsimulaties
 • Opvolging van dossiers loonbeslag en overige afhoudingen op het loon
 • Archivering van dossier
 • Diverse rapporten: evolutie loonkost, productieve uren en ziekteverzuim
 • Overheidsstatistieken
 • Jaarlijkse verwerking van “herverdeling sociale lasten”
 • Uitvoeren en opvolgen van Aangiften Sociaal Risico (ASR)
 • Recuperatie van kosten gewaarborgd loon bij derden
;